ယခုအကူအညီလိုအပ်ပါသလား။
အကယ်၍ သင်သည်အသက် ၁၂-၃၀ ကြားရှိလျှင်
အကူအညီလိုအပ်ပါက ဒီမှာနှိပ်ပါ
လှူဒါန်းပါ

သင့်လက်ဆောင်ကို နှစ်ဆ။

Thanks to a special match, your gift before June 15th will be DOUBLED, up to $60,000, to provide teens and young adults with safe shelter and care.

It costs $83.72 to provide a teen or young adult with one night of safe shelter and care in supported housing, and your gift will make sure our doors are open for youth who need a place to sleep, eat a warm meal, and feel safe.