ယခုအကူအညီလိုအပ်ပါသလား။
အကယ်၍ သင်သည်အသက် ၁၂-၃၀ ကြားရှိလျှင်
အကူအညီလိုအပ်ပါက ဒီမှာနှိပ်ပါ
လှူဒါန်းပါ

Spectrum ရဲ့အိပ်စက်ခြင်း

မတ်လနှင့် ဧပြီလ၊ 2024 ခုနှစ်

Our 2024 Sleep Out was a huge success! Thank you to the 440 people of all ages who slept out, and the thousands of donors who supported them.

Thanks to you, we raised $326,000 to support youth facing homelessness and other challenges. We are so incredibly grateful for your support.

Be sure to check out the photos from our Burlington Sleep Out, St. Albans Sleep Out, and many Student Sleep Outs. If you missed the story of our youth speaker, Nicolai, you can watch it here. Please contact Charlotte Steverson, at csteverson@spectrumvt.org or 802-864-7423 x330 with any questions about the Sleep Out.

Sleep Out အကြောင်း

Each year, families, companies, and students join the Spectrum Sleep Out in solidarity with homeless young adults in Vermont. These courageous individuals sleep outside for one night and raise money to keep Spectrum’s doors open for the next young adult looking for help. Our goal is to raise money to provide homeless and at-risk youth the services they need to build future success and independence.

သတင်း