अब मद्दत चाहियो?
If you are between the ages of 12-30
and need help, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्.
दान गर्नुहोस्

हाम्रो परामर्श समूह

रिभरस्टोन परामर्शमा, हाम्रा सल्लाहकारहरूले किशोरकिशोरीहरू र युवा वयस्कहरूलाई निरन्तर समर्थन र चिकित्सकीय समूहहरू प्रदान गर्छन्।


Branching Out: A Coping Skills Group for Trauma

A welcoming space for individuals to engage and work on strengthening coping skills among a community of peers.

This group is for anyone ages 18 to 24. We will meet at 177 Pearl Street on Thursdays at 1pm.

For more information, contact:
Alicia Cerasoli
acerasoli@spectrumvt.org

COMING SOON: This summer!

LGBTQ + छलफल समूह

LGBTQ + व्यक्तिहरूको अनुभव, इतिहास, र संस्कृति छलफल गर्नका लागि ठाउँ।

We meet each Friday at 1 PM at Spectrum’s Drop-In Center at 177 Pearl Street in Burlington. We welcome all youth who self-identify as queer, trans, or questioning.

यो समूह तपाइँ द्वारा निर्देशित छ। प्रत्येक हप्ता, हामी तपाईको कुरा गर्न चाहान्छौं, कि यो मानसिक स्वास्थ्य चुनौति हो, पदार्थ प्रयोग, लै gender्गिक पहिचान, यौन झुकाव, लै expression्गिक अभिव्यक्ति, वा अन्य विषयहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौं।

For more information, contact:
Alyx Herbert
aherbert@riverstonecounseling.org
(802) 864-7423 x315