अब मद्दत चाहियो?
यदि तपाईं १२--30० बीचको हुनुहुन्छ भने
र मद्दत चाहिन्छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
दान गर्नुहोस्
समाचार

विल टाउन (उनी/उनी)

प्रत्रिक्रिया छैन साझेदारी गर्नुहोस्:

विल 2013 मा आवासीय कर्मचारीको रूपमा स्पेक्ट्रममा आए र त्यसपछि केस प्रबन्धक, इनटेक समन्वयक, समर्थित आवास प्रबन्धक, र अहिले मुख्य अपरेटिङ अफिसरको रूपमा सेवा गरिसकेका छन्।

स्पेक्ट्रममा आउनु भन्दा पहिले, हेरिटेज एविएशनमा काम गर्थे र सेन्ट माइकल कलेजबाट मनोविज्ञानमा स्नातक डिग्री लिएको छ। मूल रूपमा न्यू हैम्पशायरबाट, उसले बेसबल, गल्फ, र स्नोबोर्डिंगको आनन्द लिन्छ।

टिप्पणीहरू बन्द छन्।