अब मद्दत चाहियो?
If you are between the ages of 12-30
and need help, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्.
दान गर्नुहोस्

ट्याग अभिलेखहरू: कृतज्ञता

"स्पेक्ट्रम यहाँ छ तपाई जस्तो मानिसहरुको कारण।"

प्रत्रिक्रिया छैन

The following is a speech that was presented by Tian B. at the 2018 Spectrum Sleep Out.
पढ्न जारी राख्नुहोस्

हाम्रो युवावस्थालाई हृदयमा राख्नुभएकोमा धन्यवाद

प्रत्रिक्रिया छैन

Happy Valentine’s Day, from all of us at Spectrum.
पढ्न जारी राख्नुहोस्

हलिडे ब्लूजका लागि सुझावहरू

प्रत्रिक्रिया छैन

Increased anxiety and a depressed mood are common around the holidays. Here are some tips to try if you are feeling the holiday blues.
पढ्न जारी राख्नुहोस्

घरबारविहीनताको सामना गरिरहेका युवाका लागि चिसोबाट टाढा ठाउँ

प्रत्रिक्रिया छैन

As Will Towne, our supported housing supervisor, put it, “We’ve been full pretty much every single night, which is great, the word is getting out, but it also goes to show that there’s a need for increased services.”
पढ्न जारी राख्नुहोस्