अब मद्दत चाहियो?
यदि तपाईं १२--30० बीचको हुनुहुन्छ भने
र मद्दत चाहिन्छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
दान गर्नुहोस्

ट्याग अभिलेखहरू: युवा आवाजहरू

के उत्तर वास्तवमै "माथि छ"?

१ टिप्पणी

स्पेक्ट्रम मा आवास कार्यक्रम मा हुन, तपाइँ केहि मा काम गरीरहेको छ। यो रोजगार हो र तपाईंको बचत, स्कूल, वा आफैलाई बनाउने। मैले आफैंमा काम गर्न रोजेको थिएँ।
पढ्न जारी राख्नुहोस्