Ma u Baahan Tahay Caawimaad Hadda?
Haddii aad u dhexeyso da'da 12-30
oo aad ubaahantahay caawimaad, halkan guji .
Ku deeqo

Igu tiri!

Haa, waxaan jeclaan lahaa inaan ku deeqo!

Wax yar oo ah $8.91 maalintii, waxaad ku caawin kartaa da'yarta, da'yarta, ama qoysaskooda inay helaan gargaarka ay u baahan yihiin marka ay aadka ugu baahan yihiin: cunto diirran, meel la seexdo, la-talin, la-talin, ama tababar ku saabsan xirfadaha nolosha.