Cần trợ giúp ngay bây giờ?
If you are between the ages of 12-30
and need help, bấm vào đây.
Tặng

Thể loại Lưu trữ: Nhà ở Hỗ trợ

Nghe những câu chuyện về những người trẻ mà bạn đã giúp đỡ.

Miễn bình luận

Want to learn more about the lives of the young people you’ve helped? Watch “Spectrum Voices”, a documentary that tells the stories of the teens and young adults that use Spectrum’s programs.
Tiếp tục đọc

Cảm ơn vì đã giữ thanh xuân của chúng tôi trong tim.

Miễn bình luận

Happy Valentine’s Day, from all of us at Spectrum.
Tiếp tục đọc