Cần trợ giúp ngay bây giờ?
If you are between the ages of 12-30
and need help, bấm vào đây.
Tặng
Tin tức

Mark Redmond trên Comcast Newsmakers

Miễn bình luận Chia sẻ:

Vào thứ Hai, ngày 8 tháng 12, Giám đốc Điều hành Mark Redmond đã được giới thiệu trên Comcast Newsmakers . Anh ấy nói về những gì làm cho các dịch vụ Spectrum trở nên độc đáo, nhu cầu thay đổi của giới trẻ mà chúng tôi phục vụ và Spectrum Sleep Out sắp ra mắt vào tháng 3 năm 2015.

Theo lời của anh ấy:
“Chúng tôi làm việc với những người trẻ đang gặp khó khăn… Chúng tôi cố gắng và tập trung vào thế mạnh của họ. Chúng tôi tin rằng ở mỗi người trẻ, có một sức mạnh nào đó mà chúng ta có thể rút ra và giúp họ xây dựng từ đó. Đó được gọi là sự phát triển tích cực của giới trẻ, và tôi nghĩ đó là điều khiến chúng tôi trở nên độc đáo ”.

Để lại bình luận

Your email address will not be published.