Cần trợ giúp ngay bây giờ?
If you are between the ages of 12-30
and need help, bấm vào đây.
Tặng

Quyên góp qua PayPal

Ai đã tin bạn khi bạn còn là một thiếu niên?

Có thể đối với bạn, đó là cha mẹ, hoặc nếu may mắn, cả cha lẫn mẹ. Có lẽ đó là một giáo viên hoặc người cố vấn. Hoặc, thật đau lòng, có thể bạn chẳng có ai cả, và bạn đặc biệt biết người đó có thể quan trọng như thế nào.

Chỉ với $ 5 một tháng , bạn có thể đảm bảo một thanh thiếu niên, thanh niên hoặc thành viên gia đình của họ nhận được sự giúp đỡ khi họ cần nhất: một bữa ăn ấm áp, một chỗ ngủ, tư vấn, cố vấn hoặc huấn luyện về cuộc sống kỹ năng hoặc thay đổi hành vi bạo lực.

Món quà của bạn sẽ giúp thanh niên và gia đình của họ xoay chuyển tình thế. Cảm ơn bạn.

Câu hỏi? Liên hệ với Beal St. George theo số 802.864.7423 x351 hoặc bstgeorge@spectrumvt.org .