Cần trợ giúp ngay bây giờ?
Nếu bạn trong độ tuổi từ 12-30
và cần giúp đỡ, bấm vào đây .
Quyên tặng
Tin tức

Tham gia Ngủ ngoài!

Miễn bình luận Chia sẻ:

Spectrum's Sleep Out, do Hiệp hội Tín dụng Liên bang Vermont tổ chức, quy tụ hơn 400 người tham gia sự kiện gây quỹ lớn nhất trong năm của chúng tôi. Hãy tham gia cùng chúng tôi tại Burlington vào ngày 21 tháng 3 , St. Albans vào ngày 28 tháng 3 hoặc tại một trong nhiều hoạt động nghỉ học dành cho sinh viên diễn ra vào tháng 3 và tháng 4!

Nhận xét được đóng lại.