Cần trợ giúp ngay bây giờ?
If you are between the ages of 12-30
and need help, bấm vào đây.
Tặng
Tin tức

Nghe những câu chuyện về những người trẻ mà bạn đã giúp đỡ.

Miễn bình luận Chia sẻ:


“Mỗi người mà tôi đã gặp đều là một tâm hồn con người tuyệt vời, cho dù họ có nhận ra điều đó hay không.”

Một nhóm sinh viên từ Đại học Champlain gần đây đã bắt đầu kể câu chuyện về những người trẻ tuổi sử dụng dịch vụ của Spectrum, kết quả là một bộ phim tài liệu ngắn có tựa đề “Spectrum Voices”. Thanh thiếu niên và thanh niên được giới thiệu trong phim tài liệu đang nhận được sự trợ giúp mà họ cần nhờ những người tốt bụng và hào phóng như bạn, những người ủng hộ các chương trình của Spectrum.

Bạn muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống của những người bạn đã giúp đỡ? Xem “Spectrum Voices” ngay hôm nay để nghe câu chuyện của họ.

Để lại bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *