Cần trợ giúp ngay bây giờ?
If you are between the ages of 12-30
and need help, bấm vào đây.
Tặng
Tin tức

David Brace, CPA, CGMA, MBA

Miễn bình luận Chia sẻ:

David bắt đầu làm việc tại Spectrum vào tháng 3 năm 2019. Anh ấy là cư dân Burlington bản địa, đã dành phần lớn sự nghiệp của mình để làm việc với cả các doanh nghiệp phi lợi nhuận và vì lợi nhuận trong và xung quanh khu vực. Ông chuyên về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe với vai trò là Giám đốc Tài chính của một Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Đủ điều kiện Liên bang tại địa phương, làm việc để giúp điều hướng cải cách chăm sóc sức khỏe ở Tiểu bang trong vài năm.

David đã làm công việc đại học của mình tại Cao đẳng Champlain và bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Nam New Hampshire, ngoài ra còn là một Kế toán viên Công chứng được cấp phép ở Vermont.

Nhận xét được đóng lại.