Cần trợ giúp ngay bây giờ?
If you are between the ages of 12-30
and need help, bấm vào đây.
Tặng
Tin tức

Dennise Casey

Miễn bình luận Chia sẻ:

Dennise gia nhập hội đồng quản trị Spectrum vào tháng 1 năm 2014, và là một gương mặt quen thuộc tại Spectrum với tư cách là người cố vấn. Cô sở hữu Casey, Inc., một doanh nghiệp tư vấn các vấn đề công và truyền thông. Trước đây bà từng là Phó Tham mưu trưởng của Thống đốc Jim Douglas và đứng đầu chiến dịch tái tranh cử của ông.

Nhận xét được đóng lại.