Cần trợ giúp ngay bây giờ?
If you are between the ages of 12-30
and need help, bấm vào đây.
Tặng
Tin tức

Mike Lane

Miễn bình luận Chia sẻ:

Mike là Giám đốc điều hành của Fluency và trước đây là Đồng sáng lập của Dealer.com, công ty công nghệ có trụ sở tại Burlington. Anh ấy là một doanh nhân giúp phát triển các công ty và ngồi trong nhiều hội đồng quản trị. Tham gia hội đồng Spectrum vào năm 2015, Mike được truyền cảm hứng từ sứ mệnh của Spectrum là trao quyền cho thanh thiếu niên thực hiện và duy trì những thay đổi tích cực. Khi không thực hiện một trong nhiều dự án của mình, Mike tận hưởng thời gian cùng gia đình trên đường, trên hồ, trên núi hoặc chỉ trong rừng.

Nhận xét được đóng lại.