Cần trợ giúp ngay bây giờ?
Nếu bạn trong độ tuổi từ 12-30
và cần giúp đỡ, bấm vào đây .
Tặng

Tag Archives: phim

Tại một trường học ở Sa mạc Mojave xa xôi…

Miễn bình luận

“… Các nhà giáo dục phi thường tin rằng, hơn cả học thuật, chính tình yêu thương, sự đồng cảm và các kỹ năng sống mang lại cho những học sinh có nguy cơ tự tin về tương lai của chính mình. Câu chuyện dành cho lứa tuổi mới lớn này đề cập đến việc giáo dục chống lại những tác động tồi tệ của nghèo đói đối với cuộc sống của những đứa trẻ được gọi là 'trẻ em hư' này. ”
Tiếp tục đọc