Cần trợ giúp ngay bây giờ?
If you are between the ages of 12-30
and need help, bấm vào đây.
Tặng

Lưu trữ Blog

Andrew Hinsdale

Miễn bình luận

Andrew gia nhập Spectrum vào tháng 6 năm 2021. Anh ấy đến với chúng tôi với tư cách là một Nhân viên Thanh niên trước đây của Detail Works với niềm đam mê xe cộ và các chi tiết xe hơi. Khi không làm việc, anh ấy tận hưởng thời gian ở Burlington Waterfront và ăn tối với người yêu của mình.