ต้องการความช่วยเหลือตอนนี้หรือไม่
If you are between the ages of 12-30
and need help, คลิกที่นี่.
บริจาค

ต้องการความช่วยเหลือตอนนี้

หากคุณอยู่ในภาวะวิกฤติและไม่ใช่ไคลเอ็นต์ Spectrum:

โทร สายด่วน HowardCenter ตลอด 24 ชั่วโมง First Call ที่ (802) 488-7777

หากคุณอยู่ในภาวะวิกฤติและเป็นลูกค้าที่ปรึกษาในปัจจุบัน:

โทรหาเราที่ (802) 864-7423 x310 นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อเราที่ (802) 350-6748

หากคุณอยู่ในภาวะวิกฤติและเป็นลูกค้าที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน (อายุ 16-23 ปี):

ตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 17.00 น. โทรหาเราที่ (802) 864-7423 x302

หลัง 17.00 น. โทรหาเราที่ (802) 864-7423 ×202

หากคุณต้องการที่อยู่อาศัย (อายุ 17-22):

Call us at (802) 864-7423 x325, or fill out this form.

หากคุณต้องการนัดหมายการให้คำปรึกษา (อายุ 12-30 ปี):

โทรหาเราที่ (802) 864-7423 x310

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับบริการในพื้นที่ โปรดโทร 2-1-1 หรือไปที่ 211.org

สำหรับแหล่งข้อมูลสำหรับเยาวชนทั่ว Chittenden County พร้อมด้วยบทความในหัวข้อต่างๆ เช่น งบประมาณ การขอใบอนุญาต ต่ออายุกรีนการ์ด รับสูติบัตร ฯลฯ โปรดไปที่ImpactVT.org