Ma u baahan tahay caawimaad hadda?
If you are between the ages of 12-30
and need help, halkan guji.
Ku deeqo

Caawinaad ubaahantahay Hada

Haddii aad dhibaato ku jirto oo aadan ahayn macmiil Spectrum:

Ka wac khadka tooska ah ee 24-saac HowardCenter, Wacida Koowaad (802) 488-7777 .

Haddii aad dhibaato ku jirto iyo macmiil la-taliye hadda ah:

Naga soo wac (802) 864-7423 x310. Saacadaha kadib, fadlan naga soo wac (802) 350-6748 .

Haddii aad dhibaato ku jirto iyo macmiil degaan oo hadda ah (da'da 16-23):

Laga bilaabo 9 subaxnimo ilaa 5 galabnimo naga soo wac (802) 864-7423 x302.

5 galabnimo kadib, naga soo wac (802) 864-7423 × 202.

Haddii aad guri u baahan tahay (da'da 17-22):

Call us at (802) 864-7423 x325, or fill out this form.

Haddii aad jeceshahay inaad qabsato ballan latalin ah (da'da 12-30):

Naga soo wac (802) 864-7423 x310.

Kheyraadka Kale

Macluumaadka ku saabsan adeegyada deegaanka, fadlan wac 2-1-1 ama booqo 211.org .

Wixii macluumaad ah ee loogu talagalay dhalinyarada ku nool dhammaan Degmooyinka Chittenden oo ay weheliyaan maqaallo ku saabsan mowduucyada sida sida loo qorsheeyo, loo helo shatiga, loo cusboonaysiiyo kaarka cagaaran, loo helo shahaadada dhalashada, iwm, fadlan booqo ImpactVT.org