Ma u Baahan Tahay Caawimaad Hadda?
Haddii aad u dhexeyso da'da 12-30
oo aad ubaahantahay caawimaad, halkan guji .
Ku deeqo

Guddiga La-talinta

Brian Boardman

Barbara Lande Bronfman

John Crabbe

Robert Hallowell

Katy Yar

Melinda Moulton

Ernie Pomerleau

Pat Robins