Cần trợ giúp ngay bây giờ?
Nếu bạn trong độ tuổi từ 12-30
và cần giúp đỡ, bấm vào đây .
Quyên tặng
Tin tức

Spectrum trở thành đối tác cộng đồng thị trường thành phố; Nhận giảm giá mua sắm

Miễn bình luận Chia sẻ:

Tình nguyện viên có thể được giảm giá mua sắm lên tới 12% tại chợ thành phố

Có thể là hình ảnh trái cây và văn bản

Vào tháng 9, Spectrum Youth and Family Services đã trở thành đối tác cộng đồng với City Market. Giờ đây, khi bạn tình nguyện tại Spectrum, bạn đủ điều kiện được giảm giá mua sắm 12 phần trăm khi làm tình nguyện bốn giờ một tháng hoặc giảm giá mua sắm bảy phần trăm khi làm tình nguyện hai giờ một tháng cho tất cả các giao dịch mua ở Chợ Thành phố của bạn.

Tìm hiểu thêm về giảm giá: https://spcvt.org/3x9pu4k

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Required fields are marked *