Cần trợ giúp ngay bây giờ?
If you are between the ages of 12-30
and need help, bấm vào đây.
Tặng

Tình nguyện viên

 

You can make a difference in the lives of youth in our community by volunteering in the following ways:

    • Mentoring: Interested in becoming a mentor? You don’t have to be a superhero. All you need to be is a friend. Apply here today to become a Mentor to a young person at Spectrum!
    • Donate a Meal: Our Drop-In Centers serve two meals a day – lunch and dinner, five days a week. Prepare a meal at home and bring it in for us to serve.
    • Chương trình Thanh thiếu niên Đa văn hóa: Chúng tôi đang tìm kiếm những thanh niên từ 18-26 tuổi có kinh nghiệm dạy kèm để trợ giúp trong Không gian Nguồn lực của chúng tôi dành cho thanh niên đa văn hóa và Tân Mỹ. Bạn sẽ cam kết giúp đỡ vài giờ một tuần. Gửi email tới myp@spectrumvt.org .
    • Giúp đỡ bằng các khoản đóng góp: Nhờ sự hảo tâm của cộng đồng, chúng tôi đã quyên góp được rất nhiều quần áo cho thanh thiếu niên. Chúng tôi đang tìm kiếm các tình nguyện viên để giúp chúng tôi tổ chức quyên góp trong Drop-In của chúng tôi để thanh niên có thể tìm thấy những gì họ cần. Quan tâm đến việc giúp đỡ? Gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ dropin@spectrumvt.org .
    • Các dự án và sự kiện đặc biệt: Đôi khi chúng tôi cần trợ giúp về các sự kiện và dự án đặc biệt, chẳng hạn như các thư lớn. Những cơ hội này thường chỉ diễn ra trong vài giờ mỗi lần. Gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ events@spectrumvt.org .

If you would like updates for volunteer opportunities, please subscribe below.

* indicates required
 

Spectrum Youth and Family Services shares information about volunteer programs and opportunities via email. Please opt-in below.

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

 

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp’s privacy practices here.

 

 

 


Unfortunately, community service hours cannot be fulfilled through Spectrum’s volunteer opportunities.

Vui lòng gọi số chính của chúng tôi, (802) 864-7423, nếu có bất kỳ câu hỏi chung nào về hoạt động tình nguyện tại Spectrum.