Cần trợ giúp ngay bây giờ?
If you are between the ages of 12-30
and need help, bấm vào đây.
Tặng
  • Nhóm ngồi trong một vòng tròn.
Các chương trình của chúng tôi

Chương trình thanh niên đa văn hóa

Chương trình Thanh niên Đa văn hóa làm việc với thanh thiếu niên và thanh niên từ các nguồn gốc khác nhau, tập trung vào làm việc với thanh niên và gia đình của họ, những người có thể tự nhận mình là đa văn hóa hoặc từ một gia đình nhập cư.

Mục tiêu của chúng tôi là giúp họ kết nối với các nguồn lực, dịch vụ và chương trình trong cộng đồng, phát triển các kỹ năng lãnh đạo và cố vấn đồng đẳng, đồng thời có được kiến thức, kỹ năng sống và sự khuyến khích để thành công trên con đường giáo dục và trưởng thành cụ thể của họ.

Bạn muốn tham gia? Tham gia Chương trình Thanh niên Đa văn hóa Spectrum trên Facebook.

Bộ phận Trợ giúp MYP được đặt tại các trường trung học Burlington, Winooski và Essex. Chúng tôi có mặt tại mỗi thư viện trường học trong 5 ngày một tuần, 3 giờ mỗi ngày.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHÚNG TÔI CUNG CẤP:

  • Hội nghị Thanh niên (mùa xuân / mùa hè)
  • Câu lạc bộ xe đạp (mùa hè)
  • Indoor soccer (fall & winter): Indoor Soccer will kick off on November 1st every Friday from 4-6 p.m., going until March 27th. All multicultural youth, ages 12-24 are welcome to join. We provide transportation and have pick-up locations at Burlington and Winooski high schools. Contact us at your school’s Help Desk to sign up!
  • Girls Group (fall & winter): Girls’ Group provides a safe space for multicultural, self-identified females to focus on community and friendship building while gaining self-confidence and having fun. It will be starting on October 15th and takes place on Fridays from 3:30-5:30 pm at the Resource Space. Contact us at your school’s Help Desk to sign up!
  • Hỗ trợ trong trường
  • Hỗ trợ một đối một
  • Khuyến khích cho thanh niên làm việc vì các mục tiêu sức khỏe cá nhân

Để tìm hiểu thêm, hãy liên hệ !

If you’re a community member interested in collaborating, please contact Zeynab Kouyate at zkouyate@spectrumvt.org.

“Nhóm nhạc nữ khiến tôi cảm thấy mình có thể thử những điều mới. Tôi cảm thấy như bây giờ tôi cũng có một nhóm bạn tốt, và cuối cùng tôi không còn sợ hãi khi được là chính mình ”.

- FM, một người tham gia MYP Girls Group

 

Đối với các câu hỏi hoặc thông tin về MYP:
(802) 864-7423 x428

Đặt hẹn hoặc giới thiệu


Nhấn vào đây để kết nối với chương trình của chúng tôi.

Vui lòng gửi lại biểu mẫu này qua email, fax, thư hoặc chuyển đến:

Chương trình Thanh niên Đa văn hóa
Remy Uwilingiyimana, Giám đốc chương trình
191 North Street
Burlington, VT 05401
Điện thoại: 802-864-7423 x428
Fax: 802-540-0116
myp@spectrumvt.org

Quan tâm đến hoạt động tình nguyện? Hãy liên lạc !

Từ Tin tức