Cần trợ giúp ngay bây giờ?
Nếu bạn trong độ tuổi từ 12-30
và cần giúp đỡ, bấm vào đây .
Quyên tặng

Đếm tôi vào!

Vâng, tôi muốn đóng góp!

Chỉ với 8,91 đô la một ngày, bạn có thể giúp thanh thiếu niên, thanh niên hoặc gia đình của họ nhận được sự giúp đỡ khi họ cần nhất: bữa ăn ấm áp, chỗ ngủ, tư vấn, cố vấn hoặc huấn luyện về kỹ năng sống.