Cần trợ giúp ngay bây giờ?
Nếu bạn trong độ tuổi từ 12-30
và cần giúp đỡ, bấm vào đây .
Quyên tặng

Đếm tôi vào!

Vâng, tôi muốn đóng góp!

Chỉ với 10,62 USD một ngày, bạn có thể giúp thanh thiếu niên, thanh niên hoặc gia đình họ nhận được sự trợ giúp cần thiết khi họ cần nhất: một bữa ăn ấm áp, một nơi để ngủ, tư vấn, cố vấn hoặc huấn luyện các kỹ năng sống.