Cần trợ giúp ngay bây giờ?
Nếu bạn trong độ tuổi từ 12-30
và cần giúp đỡ, bấm vào đây .
Quyên tặng

Nhân đôi món quà của tôi!

Tin tốt! Món quà của bạn hôm nay sẽ được nhân đôi để đảm bảo những người trẻ tuổi có thể nhận được sự giúp đỡ mà họ cần ngay bây giờ.

Chúng tôi có thể trông cậy vào bạn để giúp đỡ một thanh thiếu niên đang đối mặt với tình trạng vô gia cư hoặc những thách thức khác trong mùa lễ này và cung cấp cho họ ít nhất một ngày an toàn và chăm sóc chỉ với 10,62 đô la không?

Hãy đưa ra trước ngày 31 tháng 12!