Cần trợ giúp ngay bây giờ?
Nếu bạn trong độ tuổi từ 12-30
và cần giúp đỡ, bấm vào đây .
Quyên tặng

Quà tặng ngày lễ cho giới trẻ

Những ngày nghỉ lễ có thể là khoảng thời gian khó khăn đối với những thanh thiếu niên đang phải đối mặt với tình trạng vô gia cư hoặc những thách thức khác. Nhưng bạn có thể chắc chắn rằng một người trẻ tuổi sẽ có một món quà đặc biệt trong mùa giải này.

Nhân viên của chúng tôi sẽ chọn một món quà được cá nhân hóa cho giới trẻ mà họ làm việc cùng. Chúng tôi cũng sẽ đảm bảo rằng những thanh niên sử dụng chương trình của chúng tôi nhưng không sống cùng chúng tôi đều có quà.