Cần trợ giúp ngay bây giờ?
Nếu bạn trong độ tuổi từ 12-30
và cần giúp đỡ, bấm vào đây .
Quyên tặng

Một thiếu niên cần nơi trú ẩn trong mùa đông này

Hôm nay, một thiếu niên vô gia cư ở địa phương cần sự giúp đỡ của bạn. Đêm nay rất lạnh và một thanh niên vô gia cư cần một nơi an toàn, ấm áp để ngủ đêm nay.

Món quà đặc biệt của bạn sẽ cung cấp chỗ ở an toàn và ấm áp cho một thanh niên đang gặp khó khăn.

Mùa đông là thời điểm tồi tệ nhất khi phải đối mặt với tình trạng vô gia cư, và món quà của bạn lúc này là cần thiết hơn bao giờ hết. Chỉ với 10,62 đô la một đêm, bạn có thể cung cấp sự an toàn và chăm sóc cho một thiếu niên hoặc thanh niên vô gia cư tại địa phương.

Câu hỏi? Liên hệ với Bridget Everts theo số 802.864.7423 x222 hoặc beverts@spectrumvt.org .