Cần trợ giúp ngay bây giờ?
Nếu bạn trong độ tuổi từ 12-30
và cần giúp đỡ, bấm vào đây .
Quyên tặng
Tin tức

Will Towne (anh ấy / anh ấy)

Miễn bình luận Chia sẻ:

Will đến Spectrum với tư cách là Nhân viên khu dân cư vào năm 2013 và kể từ đó đã giữ chức vụ Quản lý hồ sơ, Điều phối viên tiếp nhận, Quản lý nhà ở được hỗ trợ và hiện là Giám đốc điều hành.

Trước khi đến với Spectrum, Will làm việc tại Heritage Aviation và có bằng Cử nhân Tâm lý học tại trường St. Michael's College. Đến từ New Hampshire, anh ấy thích bóng chày, chơi gôn và trượt tuyết.

Nhận xét được đóng lại.