Cần trợ giúp ngay bây giờ?
If you are between the ages of 12-30
and need help, bấm vào đây.
Tặng
Tin tức

Will Towne (he/him)

Miễn bình luận Chia sẻ:

Will came to Spectrum as Residential Staff in 2013 and has since served as a Case Manager, Intake Coordinator, Supported Housing Manager, and now Chief Operating Officer.

Trước khi đến với Spectrum, Will làm việc tại Heritage Aviation và có bằng Cử nhân Tâm lý học tại trường St. Michael's College. Đến từ New Hampshire, anh ấy thích bóng chày, chơi gôn và trượt tuyết.

Nhận xét được đóng lại.