Cần trợ giúp ngay bây giờ?
Nếu bạn trong độ tuổi từ 12-30
và cần giúp đỡ, bấm vào đây .
Quyên tặng
Tin tức

Câu chuyện của Charles: Spectrum đã dạy anh những công cụ và kỹ năng để xây dựng tương lai

Miễn bình luận Chia sẻ:

Charles Hemingway, một cựu thanh niên Spectrum, sống tại Spectrum và học các kỹ năng sống và công việc quan trọng. Hãy nghe Charles chia sẻ về cách anh ấy đã thay đổi cuộc đời mình và hiện đang học đại học, có một sự nghiệp toàn thời gian và là một thành viên đáng tự hào trong Hội đồng quản trị của Spectrum.

 

 

Nhận xét được đóng lại.