Cần trợ giúp ngay bây giờ?
Nếu bạn trong độ tuổi từ 12-30
và cần giúp đỡ, bấm vào đây .
Quyên tặng
Tin tức

Cần người hướng dẫn!

Miễn bình luận Chia sẻ:

Bạn không cần phải là một anh hùng hay một cố vấn được đào tạo bài bản. Các cố vấn của Spectrum dành thời gian thực hiện các hoạt động và đặt ra mục tiêu cho thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 12 đến 22, những người cần một hình mẫu tích cực của người lớn.

Người cố vấn và người được hướng dẫn của Spectrum được kết hợp dựa trên sở thích chung và gặp nhau ít nhất hai lần một tháng. Chúng tôi có nhu cầu đặc biệt về cố vấn nam da màu và cố vấn được xác định là LGBTQ+. Bấm vào đây để tìm hiểu thêm về Chương trình cố vấn của Spectrum.

Thay đổi cả cuộc sống của bạn và cuộc sống của một thanh niên!

Nhận xét được đóng lại.