Cần trợ giúp ngay bây giờ?
Nếu bạn trong độ tuổi từ 12-30
và cần giúp đỡ, bấm vào đây .
Quyên tặng
Tin tức

Chương trình chuyển tiền mặt trực tiếp của Spectrum Pilots

Miễn bình luận Chia sẻ:

Mười thanh niên phải đối mặt với tình trạng vô gia cư hoặc có nguy cơ vô gia cư ngay lập tức đã được chọn để tham gia chương trình thí điểm Chuyển tiền mặt trực tiếp (DCT) của Spectrum Youth and Family Services. Mỗi thanh thiếu niên sẽ nhận được tổng cộng 30.000 đô la trong suốt quá trình can thiệp kéo dài 18 tháng để hỗ trợ tiến trình đảm bảo nhà ở và sự độc lập.

Chương trình Chuyển tiền Trực tiếp của Spectrum được thiết kế để trao quyền cho thanh thiếu niên bằng cách cung cấp cho họ dòng tiền ổn định để giúp họ theo đuổi nhà ở, việc làm, giáo dục - bất cứ điều gì họ cần.

Nhận xét được đóng lại.