अब मद्दत चाहियो?
यदि तपाईं १२--30० बीचको हुनुहुन्छ भने
र मद्दत चाहिन्छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
दान गर्नुहोस्

तपाईंको उपहार दोब्बर!

एक विशेष खेलको लागि धन्यवाद, किशोर र युवा वयस्कहरूलाई सुरक्षित आश्रय र हेरचाह प्रदान गर्न जुलाई 15 भन्दा पहिलेको तपाईंको उपहार डबल, $45,000 सम्म हुनेछ।

हाम्रो ड्रप-इन सेन्टरमा एक किशोर वा युवा वयस्कलाई एक दिन सुरक्षा र हेरचाह प्रदान गर्नको लागि $8.91 मात्र खर्च हुन्छ, र तपाईंको उपहारले सुत्न, न्यानो खाना खाने ठाउँ चाहिने युवाहरूका लागि हाम्रा ढोकाहरू खुला छन् भनी सुनिश्चित गर्नेछ। सुरक्षित महसुस गर्नुहोस्।