Cần trợ giúp ngay bây giờ?
Nếu bạn trong độ tuổi từ 12-30
và cần giúp đỡ, bấm vào đây .
Tặng

Thể loại Lưu trữ: Thông cáo báo chí

Chương trình Thanh niên Đa văn hóa đã được Chọn để Nhận khoản tài trợ “Các vấn đề mùa hè cho tất cả” năm 2021

Miễn bình luận

[Burlington, VT] —Chương trình Thanh thiếu niên Đa văn hóa tại Spectrum Youth & Family Services gần đây đã được chọn để nhận $ 57,000 tài trợ từ chương trình Summer Matters for All Grant. Theo Thống đốc Phil Scott, Chương trình Các vấn đề Mùa hè cho Tất cả Các khoản Tài trợ sẽ hỗ trợ các chương trình ở 13 quận của Vermont với mục tiêu mở rộng khả năng tiếp cận với việc học bổ túc vào mùa hè…
Tiếp tục đọc