Cần trợ giúp ngay bây giờ?
Nếu bạn trong độ tuổi từ 12-30
và cần giúp đỡ, bấm vào đây .
Quyên tặng

Tag Archives: đầu bếp

Một bước chân ra khỏi cánh cửa đến một cuộc sống mới

Miễn bình luận

Sau khi tốt nghiệp trung học, Lopez sống ở nhà và gặp khó khăn. Với sự giúp đỡ của bạn, chúng tôi đã có thể cung cấp cho anh ấy một căn phòng trong Landing (nơi trú ẩn khẩn cấp của chúng tôi), và cuối cùng là trong nhà ở chuyển tiếp của chúng tôi.
Tiếp tục đọc