Cần trợ giúp ngay bây giờ?
Nếu bạn trong độ tuổi từ 12-30
và cần giúp đỡ, bấm vào đây .
Tặng

Tag Archives: Foster Care

Chuyển sang từ Chăm sóc Nuôi dưỡng: Chris Bohjalian Phỏng vấn Kayla

Miễn bình luận

Mỗi năm tại Spectrum, chúng tôi làm việc với hơn 200 thanh niên đã hết tuổi chăm sóc nuôi dưỡng hoặc nhà nước quản lý. Kayla là một trong những người phụ nữ như vậy - cô ấy chỉ mới 8 tuổi khi một người hàng xóm gọi cảnh sát để cô ấy được đưa vào cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng. Tác giả Chris Bohjalian của Vermont đã nói chuyện với cô ấy…
Tiếp tục đọc