Cần trợ giúp ngay bây giờ?
If you are between the ages of 12-30
and need help, bấm vào đây.
Tặng
Tin tức

Chuyển sang từ Chăm sóc Nuôi dưỡng: Chris Bohjalian Phỏng vấn Kayla

Miễn bình luận Chia sẻ:

kaylaEach year at Spectrum, we work with over 200 young people who have aged out of foster care or state custody.

Kayla là một trong những người phụ nữ như vậy - cô ấy chỉ mới 8 tuổi khi một người hàng xóm gọi cảnh sát để cô ấy được đưa vào cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng. Tác giả Chris Bohjalian của Vermont gần đây đã nói chuyện với cô ấy về trải nghiệm của cô ấy với hệ thống chăm sóc nuôi dưỡng và Spectrum đã giúp đỡ cô ấy như thế nào.

Đọc thêm về câu chuyện đáng chú ý của Kayla tại đây .

Để lại bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *