Cần trợ giúp ngay bây giờ?
Nếu bạn trong độ tuổi từ 12-30
và cần giúp đỡ, bấm vào đây .
Tặng

Tag Archives: nhu cầu cơ bản

"Tôi biết ơn vì cơ hội thứ hai."

Miễn bình luận

Eva Sollberger của Seven Days 'Stuck ở Vermont đã đến thăm Trung tâm Tiếp nhận của chúng tôi vào tuần trước và thực hiện video này về cách hỗ trợ của bạn đang thay đổi cuộc sống. Hãy xem để có cái nhìn thoáng qua về Trung tâm đăng ký của chúng tôi và công việc bạn đang thực hiện ở đó.
Tiếp tục đọc