Cần trợ giúp ngay bây giờ?
If you are between the ages of 12-30
and need help, bấm vào đây.
Tặng
Tin tức

Cảm ơn vì đã giữ thanh xuân của chúng tôi trong tim.

Miễn bình luận Chia sẻ:

Ngày lễ tình nhân 2018


Chúc mừng ngày lễ tình nhân, từ tất cả chúng ta tại Spectrum. Hôm nay và hàng ngày, chúng tôi rất biết ơn những người như bạn đã mở lòng với tuổi trẻ của chúng tôi, để đảm bảo họ có một nơi an toàn, một cộng đồng hỗ trợ và sự giúp đỡ mà họ cần để phát triển.

Cảm ơn vì đã giữ thanh xuân của chúng tôi trong tim.

Với tình yêu và lòng biết ơn,
Nhóm Spectrum

Để lại bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *