अब मद्दत चाहियो?
यदि तपाईं १२--30० बीचको हुनुहुन्छ भने
र मद्दत चाहिन्छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
दान गर्नुहोस्

मलाई मा गणना गर्नुहोस्!

हो, म दान गर्न चाहन्छु!

एक दिनमा $8.91 जति थोरैमा, तपाईंले किशोर, युवा वयस्क वा तिनीहरूका परिवारहरूलाई उनीहरूलाई सबैभन्दा बढी आवश्यक परेको बेला मद्दत प्राप्त गर्न मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ: न्यानो खाना, सुत्ने ठाउँ, परामर्श, सल्लाह, वा जीवन सीपहरूमा कोचिङ।