अब मद्दत चाहियो?
यदि तपाईं १२--30० बीचको हुनुहुन्छ भने
र मद्दत चाहिन्छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
दान गर्नुहोस्

मुख्य कार्यालय र पत्राचार ठेगाना

El१ एल्मवुड अवेभ
बर्लिtonटन, VT ०4040०१

फोन: (८०२) ८६४-७४२३
फ्याक्स: (८०२) ६६०-०५७६

info@spectrumvt.org

हाम्रा स्थानहरू

31 Elmwood Ave, Burlington ( नक्सा )
कम्पास कार्यक्रमको लागि फ्याक्स: (८३३) ८५७-८९६९
 • प्रशासन
 • कम्पास कार्यक्रम
 • विकास र संचार
 • वित्त

177 पर्ल स्ट्रीट, बर्लिंगटन ( नक्सा )
फ्याक्स: (८०२) ५४०-३००८
 • बर्लिंगटन ड्रप-इन केन्द्र
 • ल्यान्डि
 • संक्रमणकालीन आवास
 • युवा स्वास्थ्य केन्द्र (बर्लिंगटनको सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू द्वारा संचालित)
८४ पाइन सेन्ट, दोस्रो तल्ला, बर्लिङ्गटन (नक्सा)
फ्याक्स: (८३३) ८५७-८९६९
 • रिभर्स्टोन परामर्श
191 North Street (Map)
Fax: (802) 540-0116
 • JOBS कार्यक्रम
 • मार्गनिर्देशन
 • बहुसांस्कृतिक युवा कार्यक्रम
 • युवा विकास कार्यक्रम
 • युवा संक्रमणको कार्यक्रम
179 S. Winooski Ave, Lower Level (Map)
Burlington, VT, 05401 Phone: 802- 825-1556
 • Nightly Shelter
२२ एवेन्यू सी, विलिस्टन ( नक्सा )
 • विस्तृत कार्यहरू
223 लेक सेन्ट, सेन्ट अल्बान्स ( नक्सा )
फ्याक्स: (८०२) ५२७-७९७७
 • सेन्ट अल्बान्स ड्रप-इन केन्द्र
 • युवा विकास कार्यक्रम
 • कम्पास कार्यक्रम

सम्पर्क गर्नुहोस्