अब मद्दत चाहियो?
If you are between the ages of 12-30
and need help, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्.
दान गर्नुहोस्

अब मद्दत चाहिन्छ

यदि तपाईं संकटमा हुनुहुन्छ र स्पेक्ट्रम ग्राहक हुनुहुन्न भने:

होवार्डसेन्टरको २--घण्टा हटलाइन, पहिलो कल (2०२) 8 48--7777 Call Call कल गर्नुहोस्।

यदि तपाईं संकटमा हुनुहुन्छ र हालको परामर्श ग्राहक:

हामीलाई कल गर्नुहोस् (2०२) 6464 .-7423२ x x3१०। घण्टा पछि, कृपया हामीलाई (2०२)-350०-674848 । मा कल गर्नुहोस्।

यदि तपाईं संकटमा हुनुहुन्छ र हालको आवासीय ग्राहक (उमेर १ 16-२3):

बिहान to देखि साँझ। सम्म हामीलाई कल गर्नुहोस् (2०२) 6464 .-7423२ x x30०२।

साँझ 5 पछि हामीलाई कल गर्नुहोस् (2०२) 6464 .-7423२। × २०२।

यदि तपाईंलाई आवासको आवश्यकता छ (उमेर १ 17-२२):

हामीलाई कल गर्नुहोस् (2०२) 6464 .- 7423२ x x3२।, वा यो फारम भर्नुहोस्

यदि तपाईं परामर्श अपोइन्टमेन्ट अनुसूची गर्न चाहानुहुन्छ (उमेर १२- ages०):

हामीलाई कल गर्नुहोस् (2०२) 6464 .-7423२ x x3१०।

अन्य संसाधनहरू

स्थानीय सेवाहरूको जानकारीका लागि, कृपया २-१-१ डायल गर्नुहोस् वा २११..org मा जानुहोस्।

सम्पूर्ण चित्तेन काउन्टीका युवाहरूका लागि संसाधनहरूको लागि जस्तै विषयहरूमा लेखहरू कसरी बजेट गर्ने, इजाजतपत्र प्राप्त गर्ने, हरित कार्ड नवीकरण गर्ने, जन्म प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने आदि जस्ता विषयहरूमा लेखहरू, कृपया इम्प्याक्टटीवी.टोर.को भ्रमण गर्नुहोस्।