अब मद्दत चाहियो?
यदि तपाईं १२--30० बीचको हुनुहुन्छ भने
र मद्दत चाहिन्छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
दान गर्नुहोस्

प्रकाशन र वित्तीय कागजात

समाचारपत्रहरू

Winter 2022: Sleeping in Gas Station Bathrooms

Holiday 2021: A Safe and Warm Place to Sleep

वसन्त २०21: एक ढु Rock्गा यसको माध्यमबाट

हिउँद २०२०: फोस्टर केयरको उमेरबाट

वसन्त २०१ 2019: सबैको सुरूवात

जाडो २०१ 2018: दस थप ओछ्यानहरू!

वार्षिक रिपोर्टहरू

2021 Annual Report (.PDF)

२०२० वार्षिक रिपोर्ट (.PDF)

२०१ Ann वार्षिक रिपोर्ट (.PDF)

२०१ Ann वार्षिक रिपोर्ट (.PDF)

२०१ Ann वार्षिक रिपोर्ट (.PDF)

वित्तीय कागजात

IRS 1०१ (c) Tax कर निर्धारण पत्र

अडिट

FY2020 लेखा परीक्षा वित्तीय विवरण

FY2019 लेखा परीक्षा वित्तीय विवरण

FY2018 अडिट वित्तीय विवरण

IRS फारम 90 90 ०s

FY2020 IRS फारम 90 ००

FY2019 IRS फर्म 990

FY2018 IRS फारम 990

उप-कानून र ब्याजको बयान बयान suryard@spectrumvt.org मा सारा वुडार्डलाई ईमेल गरेर उपलब्ध छ।