अब मद्दत चाहियो?
यदि तपाईं १२--30० बीचको हुनुहुन्छ भने
र मद्दत चाहिन्छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
दान गर्नुहोस्

प्रकाशन र वित्तीय कागजात

समाचारपत्रहरू

Winter 2024: Your Gift Helped Jason Start a New Chapter

पतन 2023: तपाईंले आश्रय र अगाडिको बाटो प्रदान गर्नुभयो!

जाडो २०२२: करीना कोल्ड स्टोरेज युनिटमा सुतिरहेको थियो…

बिदा २०२१: सुत्नको लागि सुरक्षित र न्यानो ठाउँ

वसन्त २०21: एक ढु Rock्गा यसको माध्यमबाट

वार्षिक रिपोर्टहरू

2022 वार्षिक प्रतिवेदन (.PDF)

2021 वार्षिक प्रतिवेदन (.PDF)

२०२० वार्षिक रिपोर्ट (.PDF)

वित्तीय कागजातहरू

IRS 1०१ (c) Tax कर निर्धारण पत्र

अडिट

FY2022 लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणहरू

FY2021 लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणहरू

FY2020 लेखा परीक्षा वित्तीय विवरण

IRS फारम 90 90 ०s

FY2022 IRS फारम 990

FY2021 IRS फारम 990

सारा वुडर्डलाई swoodard@spectrumvt.org मा इमेल गरेर उपनियम र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कथनहरू उपलब्ध छन्।