अब मद्दत चाहियो?
यदि तपाईं १२--30० बीचको हुनुहुन्छ भने
र मद्दत चाहिन्छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
दान गर्नुहोस्

आफ्नो उपहार दोब्बर!

युवाहरूले उनीहरूलाई अहिले आवश्यक पर्ने मद्दत प्राप्त गर्न सक्छन् भनी सुनिश्चित गर्नको लागि तपाईंको उपहार आजको दोब्बर हुनेछ, $50,000 सम्म।

यो छुट्टीको मौसममा युवाहरूलाई मद्दत गर्न तपाईंको उपहार तुरुन्तै आवश्यक छ। यो एक कठिन वर्ष भएको छ, र धेरै किशोर र युवा वयस्कहरू सुरक्षित र न्यानो आश्रय खोज्न संघर्ष गरिरहेका छन्।

तपाईंको उपहारले सकेसम्म धेरै युवाहरूलाई मद्दत गर्छ भनी सुनिश्चित गर्न, दाताहरूको एक उदार समूहले तपाईंको उपहारलाई दोब्बर गर्न, $50,000 सम्मको रकम जम्मा गरेको छ।

के हामी यो छुट्टीको मौसममा घरबारविहीन वा अन्य चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका युवाहरूलाई मद्दत गर्न र उनीहरूलाई कम्तिमा एक दिन सुरक्षित आश्रय र केवल $10.62 मा हेरचाह प्रदान गर्न तपाईंमा भरोसा गर्न सक्छौं?

कृपया डिसेम्बर 31 अघि दिनुहोस्!