ต้องการความช่วยเหลือตอนนี้หรือไม่
If you are between the ages of 12-30
and need help, คลิกที่นี่.
บริจาค

คลังเก็บป้ายกำกับ: เหตุการณ์

ขอบคุณสำหรับ Empty Bowl ที่ยอดเยี่ยม!

ไม่มีความคิดเห็น

I was awestruck by the compassion and caring you showed for our youth at the Empty Bowl. I am so grateful that our young people can rely on you to offer a hand when the going gets tough.
อ่านต่อไป

ที่โรงเรียน Mojave Desert ที่อยู่ห่างไกล...

ไม่มีความคิดเห็น

“…extraordinary educators believe that, more than academics, it is love, empathy and life skills that give at-risk students command of their own futures. This coming-of-age story watches education combat the crippling effects of poverty on the lives of these so-called ‘bad kids.'”
อ่านต่อไป