Cần trợ giúp ngay bây giờ?
Nếu bạn trong độ tuổi từ 12-30
và cần giúp đỡ, bấm vào đây .
Tặng

Tag Archives: food

Nhà bếp khác nhau, nguyên liệu khác nhau

Miễn bình luận

Một trong những thanh niên truy cập vào Trung tâm Drop-In của chúng tôi đã viết bài viết này về cuộc thi nấu ăn gần đây mà chúng tôi tổ chức tại Nhà thờ Phổ thông Nhất Nhất ở đầu Phố Church ở Burlington, VT, và chúng tôi muốn chia sẻ với bạn! Nhà bếp khác nhau, nguyên liệu khác nhau 4 đội, 3 vòng, 2 người chiến thắng, 1 ngày…
Tiếp tục đọc

"Tôi biết ơn vì cơ hội thứ hai."

Miễn bình luận

Eva Sollberger của Seven Days 'Stuck ở Vermont đã đến thăm Trung tâm Tiếp nhận của chúng tôi vào tuần trước và thực hiện video này về cách hỗ trợ của bạn đang thay đổi cuộc sống. Hãy xem để có cái nhìn thoáng qua về Trung tâm đăng ký của chúng tôi và công việc bạn đang thực hiện ở đó.
Tiếp tục đọc