ယခုအကူအညီလိုအပ်ပါသလား။
If you are between the ages of 12-30
and need help, ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ.
လှူဒါန်းပါ

Tag မော်ကွန်း: လမ်းညွှန်

ဆရာ Pair အင်တာဗျူး: Kiara နှင့်တယ်ရီ

အထူးပြောစရာမရှိ

“I feel young again,” says Terry of her experience as a mentor. “I feel like a teenager when I’m with her. I feel excited to show her new things, but often Kiara is the one who is teaching me more.” Learn more about Kiara and Terry’s mentoring partnership.
ဆက်ဖတ်ပါ

အသေးစိတ်အလုပ်များကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ဖွင့်လှစ်သည်။

အထူးပြောစရာမရှိ

I’m thrilled to let you know that last week was the grand opening of Detail Works, our car detailing business that helps our youth build skills to become successful employees.
ဆက်ဖတ်ပါ

“ ငါအောင်မြင်မှာပါ”

အထူးပြောစရာမရှိ

Mentor pair Rajnii and Ethan went to Montpelier, VT last week for the Mobius Mentors Mentoring Celebration at the statehouse, and they had a blast! They kicked off the ceremony at the statehouse with a Mentor Rap. They taught the audience how it went, and then performed it.
ဆက်ဖတ်ပါ

"ငါ့ဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးလေးနှစ်။ "

1 မှတ်ချက်

Bob Wheel was named Vermont Mentor of the Year. He wrote this blog post to thank the Spectrum community. “Without your generous and gracious support, the past four years would not have been nearly as exciting for Ryan and me.”
ဆက်ဖတ်ပါ

မိတ်သဟာယလမ်းညွှန်ခြင်းဖြင့်စတင်သည်

အထူးပြောစရာမရှိ

Recently, Vermont author Chris Bohjalian sat down to talk with Bob and David, members of Spectrum’s mentoring program. They began as mentor and mentee, but now they’ve been friends for 12 years. Bob and David went fishing together, watched movies, and even taught him how to parallel-park. But that wasn’t all. In David’s words, “Bob …
ဆက်ဖတ်ပါ