अब मद्दत चाहियो?
यदि तपाईं १२--30० बीचको हुनुहुन्छ भने
र मद्दत चाहिन्छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
दान गर्नुहोस्
समाचार

सल्लाहकार आवश्यक छ!

प्रत्रिक्रिया छैन साझेदारी गर्नुहोस्:

तपाईं नायक वा प्रशिक्षित सल्लाहकार हुनु आवश्यक छैन। स्पेक्ट्रम सल्लाहकारहरूले 12 र 22 वर्षको बीचको युवा व्यक्तिसँग गतिविधिहरू गर्न र लक्ष्यहरू सेट गर्न समय बिताउँछन् जसलाई एक सकारात्मक वयस्क रोल मोडेल चाहिन्छ।

स्पेक्ट्रम मेन्टरहरू र मेन्टीहरू साझा रुचिहरूमा आधारित हुन्छन् र महिनामा कम्तिमा दुई पटक भेट्छन्। हामीलाई रङका पुरुष सल्लाहकारहरू र LGBTQ+ पहिचान गरिएका सल्लाहकारहरूको विशेष आवश्यकता छ। Spectrum's Mentoring Program को बारेमा थप जान्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।

तपाईंको जीवन र युवाको जीवन दुवै परिवर्तन गर्नुहोस्!

टिप्पणीहरू बन्द छन्।