अब मद्दत चाहियो?
यदि तपाईं १२--30० बीचको हुनुहुन्छ भने
र मद्दत चाहिन्छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
दान गर्नुहोस्

सुझाव समिति

ब्रायन बोर्डम्यान

बार्बरा लांडे Bronfman

जोन क्र्राबे

रबर्ट हेलोवेल

क्याटी लेसर

मेलिंडा मौल्टन

एर्नी पोमेर्लो

प्याट रोबिन्स