Cần trợ giúp ngay bây giờ?
If you are between the ages of 12-30
and need help, bấm vào đây.
Tặng

Hạng mục Lưu trữ: Nhân viên

Các học viện của Vermont có đang thất bại trong quá trình chuyển đổi dành cho thanh thiếu niên không?

2 bình luận

This is a recent speech given by Sam Bolz, a Spectrum staff member that works in the Burlington Drop-In Center, during a KidSafe Legislative Forum. It was so genuine and powerful that we wanted to share his humble words publicly as well. “The vast majority of the youth that we serve are “transition-aged,” people who …
Tiếp tục đọc

Cảm ơn vì đã giữ thanh xuân của chúng tôi trong tim.

Miễn bình luận

Happy Valentine’s Day, from all of us at Spectrum.
Tiếp tục đọc

Một nơi lạnh giá dành cho những thanh niên phải đối mặt với tình trạng vô gia cư.

Miễn bình luận

As Will Towne, our supported housing supervisor, put it, “We’ve been full pretty much every single night, which is great, the word is getting out, but it also goes to show that there’s a need for increased services.”
Tiếp tục đọc